İnternet Protokolü Üzerinden Mesajlaşma Sorunlarının Giderilmesi

Teorik olarak 8 başlık altında toplanan ve anlatılan SIP sorunlarından SIP uyumsuzluk sorunu ve SIP ses kodlayıcı anlaşması sorunları uygulamalı olarak incelenmiştir.
Yapılan uygulamalarda SIP mesajlaşması farklı markalar arasında gerçekleşen protokol bazındaki uyumsuzluk sorunu ve aynı marka içerisinde ancak farklı ağ geçitleri arasında gerçekleşen ses kodlayıcısı anlaşma sorunları incelenmiş ve sorunların çözümüne ilişkin uygulamalı olarak nasıl değişiklikler yapılması gerektiği konusunda fikir verilmiştir.

SIP uyumsuzluk sorununu canlandırmak için gerçek bir VoIP ortamının kullanıldığı, uluslararası deniz nakliyatı yapan bir firmaya ait SIP ağ geçitleri kullanılmıştır. Bu senaryoda bahsi geçen X markasına ait ağ geçidi Danimarka’da yer alırken, Y markasına ait ağ geçidi İsveç’te bulunmaktadır. Yönlendirme sunucusu, Y markasına ait ağ geçidi ile aynı yerde bulunarak yerel ağ üzerinden haberleşmiştir. X markasına ait ağ geçidi ise yüksek bant genişliğine sahip geniş alan ağı üzerinden sunucu ile haberleşmiştir. Sunucu ve ağ geçitlerinin farklı yerlerde olması, uzaktan bağlantı yaparken bazı zorluklara da sebep olmuştur. Telnet ve SSH bağlantısı ile sunuculara ve ağ geçitlerine bağlanılarak, yazılımlar yüklenmiş, konfigürasyonlar değiştirilmiş ve sonuçları elde ettiğimiz veriler toplanılmıştır. Birçok durumda, daha hızlı veri transferi gerçekleştirmek için sahadaki mühendisle birlikte çalışılmıştır.

SIP mesajlarının toplanılması için Y marka ağ geçidi tarafından WireShark ücretsiz ağ paketi toplama ve analiz programı kullanılmıştır. Bir diğer ismi PCAP aracı olan bu programdan alınan anlık resimlerle uyumsuzluk sorunu gerçekleştiğinde SIP mesajlaşma yapısında nasıl bir değişikliğe uğradığı gözlemlenmiştir. Bu paket yakalama programları ağ geçidi üzerine kurularak paket toplayabildiği gibi, çoğu durumda ağ geçitlerinin bağlı olduğu veri anahtarlama (switch) ürünlerinde port aynalama (port mirroring) yöntemi ile kullanılmıştır. Böylelikle, Y ağ geçidine gelen tüm SIP paketleri, aynı zamanda port aynalama ile WireShark programının yüklü olduğu bilgisayara da kopyalanmıştır.

Basit arayüzü olması ve işlevsel kullanımı ile WireShark programının SIP sorunlarının analizi kolayca gerçekleştirilmiştir. Program vasıtasıyla, dinlenen ağ paketleri filtrelenerek sadece SIP paketleri elde edilmiş ve ardından bu paketler RFC’lerde anlatılan SIP mesajlaşma akışına uygun bir şekilde sıralanmış ve şekillerde de görüleceği üzere görsel bir kullanıcı arayüzü ile gösterilmiştir.

Uyumsuzluk senaryosuna gerçekleştirilmeden önce başarılı bir çağrı senaryosu örnek gösterilerek referans alınacak bir çağrı ile karşılaştırılması sağlanmıştır. Başarılı çağrı örneğinde RFC’lerde bahsedilen yapıya uyumluluk sağlanmıştır.

SIP uyumsuzluk sorununun gösterildiği başarısız çağrı senaryosunda SIP mesajlaşmasının detaylarında bu sorunun nasıl aksettiği incelenmiştir. Her ne kadar Sessizlik Algılama ve Bastırma özelliği basit ve sadece bant genişliğini etkileyebilecek bir değişken gibi düşünülse de, gerçekleştirilen senaryo ile aslında bu basit özelliğin SIP uyumsuzluklarına sorun teşkil edebileceği ortaya konmuştur. Bu gibi sorunların uygulamalı VoIP ortamlarında yama (patch) parçacıkları yazılarak, ürün bazında çözülebildiği gibi, konfigürasyonda gerçekleştirilen ve sistemin çalışmasını da etkileyebilecek önlemlerle de üstesinden gelindiği görülmüştür. Günümüz VoIP ortamında en verimli şekilde bant genişliğini kullanmak son derece önemli iken, Sessizlik Algılama ve Bastırma özelliğinin devredışı bırakılarak SIP uyumsuzluk sorununun çözülmesi, pek etkin bir çözüm olarak görülmemektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir