Traces İle Mesajlaşmalarda Uyumsuzluk Sorununun Kaldırılması

SIP ağ geçitlerinden alınan izlentiler (traces) ile uyumsuzluk sorunun mesajlaşma yapısı içerisinde 488 hata koduyla gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumdan yola çıkılarak 488 ve 606 SIP hata kodlarının uyumsuzluk sorunlarına referans olabileceği düşünülebilir.

Bir diğer SIP sorunu başlığı olarak sunulan SIP ses kodlayıcı anlaşmasında ise farklı ses kodlayıcı kombinasyonları ile kodlayıcı anlaşmasının nasıl gerçekleştiği ve karşılaşılan sorunlar ortaya konulmuştur. Yine uyumsuzluk senaryosunda olduğu gibi öncelikle başarılı ses kodlayıcısı anlaşması örnek gösterilerek referans alınacak bir çağrı akışı ortaya konmuştur.

Bu senaryoda ise SIP vekil sunucusu kullanılarak, SIP ağ geçitleri ya da SIP son kullanıcılar ile SIP vekil sunucularının nasıl mesajlaşma akışı gerçekleştirdikleri de görülmüştür. Yine WireShark programı ile her bir senaryo için izlentiler toplanarak VoIP çağrısı akış diagramı elde edilmiş ve üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle aynı markaya ait her iki ağ geçidinde G.711 ve G.729 ses kodlayıcılarına izin verilerek, SIP protokolünün nasıl davrandığı analiz edilmiştir. Ardından bir ağ geçidinde sadece G.711 ses kodlayıcısına izin verilmişken, diğer ağ geçidinde hem G.711 hem de G.729 kodlayıcılarına izin verilmiş ve protokolün nasıl bir mesajlaşma akışı gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Oturumu başlatan kullanıcının konuşabileceği G.711 ses kodlayıcısını gönderdiği ve karşı tarafından da G.711 ile konuşmayı kabul ettiği görülmüştür. Ancak gerçekleşen senaryo yine geniş alan ağı üzerinden olmasına rağmen, bant genişliğinin yeterli olması bu senaryoyu başarılı kılmıştır. Bu senaryoya bir ağ geçidi İstanbul laboratuarında yer alırken diğer ağ geçidi Maidenhead/İngiltere laboratuarında yer almaktadır.

Burada sorun olarak adlandırılabilecek durum şudur: Şayet bant genişliği anlık olarak yetersiz seviyeye ulaşsaydı, karşı taraf G.711 ile konuşamayacağını, sadece G.729 ile ses paketlerini gönderebileceğini söyleyecek, ancak çağrıyı başlatan kullanıcı G.729 desteklemediği için sinyalleşme sorunu meydana gelecekti. SIP senaryosunda bu anlaşmanın çoğu zaman böylesi şansa bağlı olması, gerek sistem sorunlarını analiz ederken gerek çağrı kalitesi ölçümlerinde zorluklara neden olmaktadır. Ayrıca bir önceki senaryodan farksız bir şekilde, aynı ağdan çağrının gitmiş olmasına rağmen, ağ geçicinin farklı bir ses kodlayıcı kullanması, SIP çağrılarında hangi ses kodlayıcılarının kullanılacağının öncesinde pek kestirilemeyeceği yorumunu da beraberinde getirmektedir.

Son senaryoda, her iki ağ geçidinde sadece G711 ses kodlayıcısına izin verilmiş ve kullanılabilir bant genişliği kısılmıştır. Bu durumda ağ geçitleri G.711 ile konuşmaya yeterli olacak bant genişliğini bulamadığı için 503 hata koduyla hizmetin mevcut olmadığını sunucuya bildirdiği gözlemlenmiştir. Bu hata kodunun özel olarak sorunu işaret etmediği düşünüldüğünde, bu tip ses kodlayıcı anlaşması sorunları için ürün bazlı araştırma yapmak gereksinimi olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir